Direct Ferries Ochrana osobních údajů

Společnost Direct Ferries Limited se zavázala respektovat a chránit vaše soukromí a dodržovat zákony týkající se ochrany osobních dat. Tímto prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů vám, jako jednomu z našich zákazníků, chceme umožnit pochopit, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, uchováváme a chráníme vaše informace. Chceme se ujistit, že můžete učinit informovaná rozhodnutí, věnujte proto, prosím, čas k přečtení níže uvedených informací. Zjistíte tak, jak můžeme nakládat s vašimi osobními údaji.

Správce údajů (společnost, která zodpovídá za vaše soukromí) v rámci všech našich služeb je společnost Direct Ferries Limited.

Tuto poznámku byste si měli přečíst v souvislosti s našimi pravidly pro cookies a smluvními podmínkami, které se budou používat pro webové stránky Direct Ferries, stejně jako jakékoli jiné smluvní podmínky související s rezervací jízdenek na trajekty, popř. s jinými produkty a službami.


Náš právní základ pro používání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracujeme pouze tam, kde máme k tomu právní základ. Právní základ bude záviset na důvodu či více důvodech, na jejichž podstatě Direct Ferries shromáždila informace o vás, které dále potřebuje použít. Podle právních předpisů (o ochraně osobních údajů) EU a Spojeného království jsou ve většině případů právním základem:

 • Protože potřebujeme použít vaše informace ke zpracování vaší rezervace, kontrole cestovních podmínek a jinému plnění ze smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli.
 • Jelikož se jedná o legitimní zájem Direct Ferries jako společnosti, která používá vaše osobní údaje k tomu, aby provozovala a zlepšovala své podnikání jako poskytovatel služeb cestovního ruchu.
 • Protože potřebujeme používat vaše osobní údaje k dodržení povinností vyplývajících ze zákona.
 • K ochraně vašich osobních zájmů nebo zájmů další osoby.
 • Protože jste dali Direct Ferries souhlas se zpracováním osobních údajů za určitým účelem.

Pokud zpracování vašich údajů podléhá jakýmkoli jiným právním předpisům, může být zpracování vašich údajů odlišné od výše uvedeného, přičemž za těchto okolností platí váš souhlas ve všech případech.


Jaký typ osobních údajů o vás shromažďujeme?

Usilujeme o sběr a používání vašich osobních údajů pouze s vaším vědomím a souhlasem. Shromažďujeme informace, pokud používáte webové stránky Direct Ferries, projevíte zájem o jeden z našich produktů/služeb nebo nás kontaktujete. Tyto informace, včetně detailů, o každém cestujícím jsou nezbytné pro řádné plnění naší smlouvy s vámi, přičemž nám umožňují dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona. Bez toho nemusí být k dispozici veškeré vámi požadované služby.

Shromažďujeme následující typy osobních údajů:

 • Informace, které nám poskytnete k dokončení a správě rezervace nebo jiné služby, kterou jste u nás poptali. Například vaše jméno, adresa, e-mail, kontaktní údaje, datum narození, pohlaví, číslo pasu, údaje o vozidle a informace o platbě. Konkrétní požadované informace budou záviset na požadavcích provozovatele trajektu.
 • Informace o vašich cestách. Například cestovní itinerář a další informace týkající se vaší rezervace.
 • Informace o službách, které jsme vám poskytli v minulosti. Podrobnosti o všech předchozích rezervacích, které jste učinili u nás, včetně případných zpětných vazeb, které jste s námi sdíleli.
 • Informace o registraci online a dalších možnostech. To může zahrnovat vytvoření účtu, shromažďování informací v případě, že jste se zúčastnili některé z našich soutěží, přihlášení se k odběru novinek nebo jste s námi ve spojení prostřednictvím sociálních sítí jako je Facebook či Twitter.
 • Informace o používání našich webových stránek, kontaktních center a mobilních aplikací. Abychom mohli vylepšit vaši zkušenost a současně zdokonalit naše webové stránky, sbíráme data pomocí souborů Cookies a podobných technologií, a to konkrétně o vašich vyhledáváních i obsahu, který jste si prohlíželi na našich webových stránkách.

K čemu využíváme vaše osobní údaje?

 • K vyplnění a správě vaší rezervace a poskytnutí dalších služeb, které jste poptali.
 • K odeslání aktualizace stavu, je-li to požadováno, a ke komunikaci.
 • K poskytování služeb na míru vašim požadavkům a k osobnějšímu přístupu.
 • K provedení analýzy a průzkumu trhu.
 • K vylepšení našich webových stránek, produktů a služeb.
 • Za účelem administrativní správy.
 • K propagaci a informování o produktech a službách Direct Ferries.

Kdy vám zašleme novinky?

Můžeme vám zasílat propagační e-maily, abychom vás informovali o nejnovějších a nejlepších nabídkách, jízdních řádech trajektů, a pomohli vám tak najít ty nejvýhodnější jízdenky.

Zasílání našich marketingových zpráv můžete kdykoli přerušit:

- Kliknutím na odkaz pro odhlášení, který je součástí všech propagačních e-mailů

- zasláním žádosti o zrušení odběru novinek, a to formou odpovědi na jeden z propagačních emailů

- Kontaktováním našeho zákaznického centra

Jakmile provedete tento krok, aktualizujeme informace o vašem účtu a vy již neobdržíte žádné další propagační zprávy.

Pokusíme se aktualizovat vaše údaje co nejrychleji, může to ovšem trvat až dva pracovní dny.

Zrušením odběru propagačních zpráv se nepřeruší komunikační služby jako potvrzení rezervace či její aktualizace.


Kdy sdílíme vaše informace s dalšími subjekty?

Při potvrzení rezervace budeme pravděpodobně potřebovat sdílet vaše osobní údaje s poskytovateli služeb či prodejci produktů (např. v souvislosti s trajekty či pojištěním, které poptáváte). Pokud je to nezbytné k plnění smlouvy o trajektové dopravě, mohou být tyto informace rovněž sdíleny s jinými třetími stranami, a to včetně přístavních úřadů, celních úřadů a za účelem kontroly cestovního pasu.

Informace o vás, vašem účtu a historii rezervací můžeme poskytnout (i) společnostem v rámci skupiny Direct Ferries Group za účelem a za podmínek stanovených v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů; a (ii) v případě, že se podrobíme reorganizaci nebo bude naše společnost prodána třetí straně. V takovém případě souhlasíte s tím, že jakékoli osobní informace, které o vás máme, mohou být převedeny na reorganizovaný subjekt nebo třetí stranu pro účely a v souladu s podmínkami tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat ani předávat třetím osobám (jiným než uvedeným v předchozím odstavci), pokud nám nedáte svolení nebo pokud se nejedná o produkty či služby, které jste využili či objednali a které již čekají na dodání z naší strany. Například můžeme vaše údaje poskytnout společnosti pro platební karty, abychom ověřili údaje o platební kartě a získali platbu za objednané produkty či služby. Může být také nezbytné poskytnout vaše údaje společnosti, od které jste objednali nějaké produkty nebo služby.

Direct Ferries může být rovněž povinna zveřejnit vaše osobní údaje tak, aby byly splněny veškeré právní nebo regulační požadavky, popřípadě povinnost v souladu s platnými právními předpisy.


Jak používáme Cookies

Soubory Cookies můžeme použít k zaznamenávání podrobností jako je identita uživatele a obecné údaje o registraci v počítači. To nám pomáhá rozpoznat vás při pozdějších návštěvách, takže nemusíte při každé návštěvě našeho webu zadávat registrační údaje pro přihlášení se do systému, což je jeden z krůčků k osobnějšímu přístupu k našim klientům, kterým se snažíme vylepšit naše webové stránky.

V závislosti na typu prohlížeče, který používáte, jej můžete konfigurovat tak, aby: (i) došlo k individuálnímu přijetí nebo odmítnutí Cookies nebo (ii) je možné zabránit tomu, aby prohlížeč celkově přijímal všechny Cookies. Pro konkrétní informace o zabezpečení souborů Cookies byste se měli obrátit na dodavatele nebo výrobce vašeho webového prohlížeče.

Další informace o našich zásadách používání souborů Cookies naleznete zde .


Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Právo k přístupu a přenosu dat

Máte právo si vyžádat kopii jakýchkoli osobních údajů, které o vás evidujeme, nebo je nechat převést na třetí osobu. Před vyhověním vaší žádosti můžeme požádat o předložení příslušných dokladů k ověření vaší totožnosti. Po ověření vaší identity se vám pokusíme vyhovět co nejrychleji, nejpozději však do 30 pracovních dnů.

Pokud máte online účet, můžete se k němu kdykoli přihlásit a zobrazit si své uložené osobní údaje.

Právo na aktualizaci a změnu

Pokud jsou některé z osobních údajů, které o vás shromažďujeme, nepřesné, máte právo tyto informace opravit nebo dokončit v případě, že jsou neúplné.

Právo na stížnost

Pokud máte pocit, že jsme nesprávně zpracovali vaše údaje nebo porušili vaše práva stanovená zákony o ochraně osobních údajů, kontaktujte prosím naše zákaznické centrum; podat můžete navíc stížnost na dozorový orgán odpovědný za ochranu osobních údajů v zemi, ve které žijete, nebo v místě, kde k údajnému porušení vašich práv došlo. Zde najdete seznam orgánů pro ochranu osobních údajů v rámci EU (https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

Právo být zapomenut

Můžete zažádat o výmaz vašich osobních údajů, a to v případě, že se již nejedná o transakci v procesu nebo nemáme ze zákona povinnost uchovávat tyto informace. V případě, že již vaše osobní údaje nejsou z výše uvedených důvodů potřeba, bude každý požadavek týkající se výmazu informací proveden bez zbytečného odkladu.

Právo na odebrání souhlasu

Pokud si již nepřejete být informováni, svůj souhlas k odběru novinek nebo se zpracováním osobních údajů můžete zčásti (popř. zcela) omezit nebo zrušit.


Jak získat přístup ke svým informacím a jak je změnit

Kontaktujte nás kdykoliv pro získání, změnu nebo žádost o převod vašich osobních údajů, které uchováváme. Napište nám prosím na: Direct Ferries Ltd, 2-3 Three Rivers Business Centre, Felixstowe Road, Ipswich, Suffolk IP10 0BF, United Kingdom

K vaší rezervaci uveďte prosím i své jméno a adresu, popřípadě číslo účtu. Budeme velmi rádi, když nám budete blíže specifikovat, o jaké informace máte zájem (to nám usnadní hledání vámi požadovaných dat).

Provedeme veškeré adekvátní kroky k ověření vaší totožnosti, abychom vám mohli následně poskytnout podrobnosti o osobních údajích, které o vás uchováváme.


Vaše osobní údaje a země mimo EU

Všechna data našich zákazníků jsou uložena na serverech v rámci EU. Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, budeme možná muset zaslat některé z vašich osobních údajů našim partnerským provozovatelům trajektů mimo EU. Pokud je to možné, podnikneme kroky k omezení přenášených dat pouze na údaje potřebné k uzavření smlouvy.

Chráníme vaše soukromí i vaše práva na základě předpisů o ochraně osobních údajů vydaných Evropskou komisí. Další informace o nich naleznete zde .


Zajištění a anonymizování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 3 let ode dne vaší poslední rezervace či komunikace s námi. Pokud je tomu déle, tak po dobu, po kterou jsme povinni uchovávat osobní údaje, abychom dodrželi naše zákonné a regulační požadavky. Po uplynutí této doby anonymizujeme všechna data tak, aby nebyla již identifikovatelná.


Bezpečnost informací

Společnost Direct Ferries si uvědomuje, že jsou zákazníci stále více znepokojeni tím, jak společnosti obecně chrání osobní informace před nesprávným zacházením a zneužíváním soukromí. Společnost Direct Ferries neustále analyzuje, kontroluje a zlepšuje své technické, fyzické a manažerské postupy, a to včetně procesů ochrany vašich osobních údajů před neoprávněným užitím, náhodnou ztrátou a/nebo zničením. Pro šifrování citlivých dat, například detail vaší platební karty a další finanční informace, používáme například standardní technologii vrstvy vložené mezi vrstvu transportní (protokol SSL).


Změny těchto zásad

Příležitostně můžeme upravovat tyto stránky i naše Zásady ochrany osobních údajů tak, aby byly zahrnuty změny v tom, jak zpracováváme data.

Pokud dojde k nějakým významným změnám, budeme o nich informovat buď prostřednictvím webové stránky nebo jiným způsobem (například e-mailem).

Ochrana soukromí

Společnost Direct Ferries Ltd si vyhrazuje právo kdykoliv poupravit či zcela změnit toto Prohlášení o ochraně soukromí, a to v souvislosti se změnami platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a soukromí.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany soukromí a osobních údajů společností Direct Ferries, obraťte se prosím na: Web department, Direct Ferries Ltd, 2-3 Three Rivers Business Centre, Felixstowe Road, Ipswich, Suffolk IP10 0BF, United Kingdom.