Trajekt z Nordeide do Balestrand

Linka Nordeide Balestrand spojuje Norsko s Norsko. V současnosti působí na na této trase pouze jedna trajektová společnost, Norled. Plavba probíhá 7 krát v každém týden s dobou plavby přibližně 1 hodina.

Doba a frekvence plavby na trase Nordeide Balestrand se mohou lišit podle sezóny, takže Vám radíme využít ty nejaktuálnější informace.

Provozovatelé trajektů na trase Nordeide - Balestrand