Trajekt z Vídeň do Bratislava

Linka Vídeň Bratislava spojuje Rakousko s Slovensko. V současnosti působí na na této trase pouze jedna trajektová společnost, Twin City Liner. Plavba probíhá 21 krát v každém týden s dobou plavby přibližně 1 hodina 15 minut.

Doba a frekvence plavby na trase Vídeň Bratislava se mohou lišit podle sezóny, takže Vám radíme využít ty nejaktuálnější informace.

Provozovatelé trajektů na trase Vídeň - Bratislava

Průměrné ceny na trase Vídeň Bratislava

Uvedené ceny představují průměrné ceny jednosměrných lístků zaplacené našimi zákazníky na této trase. Ceny jsou za osobu.

Průvodce přístavem Vídeň

Vídeň je hlavní město, a také jedná z devíti rakouských spolkových zemí. Město bylo založené asi 500 let př.n.l., Vídeň byla původně keltským osídlením. V roce 15 př.n.l. Vídeň se stala římským pohraničním městem, které střežilo Římskou říši proti útokům germánských kmenů na severu. Ve středověku byla Vídeň domovem Babenberské dynastie, v roce 1440 se stala sídlem Habsburků, a nakonec stala Vídeň tajemným hlavním městem Svaté říše římské a kulturním centrem pro vědu, umění, hudbu a skvělou kuchyni.
Dnes Vídeň je velmi populární mezi turisty. Umění a kultura mají dlouhou tradici ve Vídni, a to zejména v oblasti divadla, opery, klasické hudby a výtvarného umění. Jsou tu budovy všech stavebních stylů od románského až do barokního.