Trajekt z Puttgardenu do Rodby

Linka Puttgarden Rodby spojuje Německo s Dánsko. V současnosti působí na na této trase pouze jedna trajektová společnost, Scandlines. Plavba probíhá 47 krát v každém den s dobou plavby přibližně 45 minut.

Doba a frekvence plavby na trase Puttgarden Rodby se mohou lišit podle sezóny, takže Vám radíme využít ty nejaktuálnější informace.

Provozovatelé trajektů na trase Puttgarden - Rodby

Průměrné ceny na trase Puttgarden Rodby

Uvedené ceny představují průměrné ceny jednosměrných jízdenek zakoupených našimi zákazníky. Nejběžnější typ rezervace na trase Puttgarden Rodby je auto a 2 cestující.

Průvodce přístavem Puttgarden

Německá vesnice a přístav Puttgarden se nachází na německém ostrově Fehmarn a představuje významnou spojku na lodní trase mezi Německem a Dánskem. Fehmarnova úžina je 18 km široká, nachází se v západní části Baltského moře a odděluje obě země. Ostrov Fehmarn byl od středověku do roku 1864 součástí dánského vévodství Šlesvicko. Během tohoto období došlo k rozdělení vévodství, konkrétně v roce 1544. O 36 let později se Fehmarn stal součástí vévodství Schleswig-Holstein-Gottorp. Po Velké severní válce byl Fehmarn, společně se zbytkem Schleswigu, spojen s dánskou korunou. V roce 1864 přešel Schleswig pod pruskou vládu, a to v důsledku druhé šlesvické války.

V letech 1961 až 1963 byl ve vesnici vybudován železniční trajektový terminál, kdy byl Fehmarn spojen s pevninou. Od dokončení visutého mostu, jenž překonává průliv Velký Belt, se v Dánsku začaly na trase přes Puttgarden méně využívat vlaky, přístav je stále používán trajekty společnosti Scandlines.

Cesta trajekty zajišťujícími převoz mezi Puttgarden a Rodby v Dánsku trvá cca 45 minut.

Průvodce přístavem Rodby

Dánské přístavní město Rodby se nachází na ostrově Lolland, který pravděpodobně nejvíc proslavil tamní aquapark a rekreační středisko Holiday Centre Lalandia, které představuje největší lákadlo města. V tomto parku je mnoho věcí, které si můžete prohlédnout a vyzkoušet, a to včetně Aquadome s tropickým podnebím a vodními skluzavkami společně s řadou dalších vodních aktivit. K dispozici je také na výběr z kvalitních restaurací, v Rodby je množství obchodů, minigolf, lyžařský svah, kluziště, bowlingové dráhy a Monky Tonky Land.

Ostrov Lolland je někdy nazýván jako tzv. palačinkový ostrov, a to vzhledem k jeho rovinnosti. Nejvyšší bod na ostrově je pouhých 25 metrů nad mořem a nachází se hned za vesnicí Horslunde. Historicky představovala cukrová řepa jeden ze zdrojů příjmu ostrova, což je stále aktuální, neboť lze na ostrově Lolland vidět velké množství polí této řepy.

Město je také známé pro svou trajektovou dopravu do Puttgarden v Německu, jednu z nejrušnějších evropských tras, kdy odjezdy probíhají každých 30 minut téměř po celý den. Přístav se nachází přibližně 5 km jihozápadně od města Rodby.